Návrat na hlavní stranu

Kuks, obec s přilehlým komplexem hospitálu, souborem plastik [ Ostatní památkové rezervace ]

Bývalý konvent milosrdných bratří se špitálem u kostela Nejsvětější Trojice. Zakladatelem špitálu byl F. A. Sporck.
Roku 1707 se začal budovat kostel Nejsvětější Trojice dle návrhu G. B. Alliprandiho.
Zárověň se stavěly také špitální a konventní budovy. Barokní sochy na terase před konventam a kostelem jsou od Matyáše Bernarda Brauna.
První řeholníci přišli do Kuksu v roce 1744. Budovy jim však nikdy nepatřily, byly pouze pod jejich správou.

Ostatní památkové rezervace

Rozhodnutí id.č.: 1971706
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 6.585/71-II/2 o prohlášení obce Kuksu s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě za památkovou rezervaci
Rok: 1971
Obsah: 6585/71

Rozhodnutí id.č.: 1987701
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ

28915 / 6-3608 S Trutnov Kuks Kuks zámek - terasa se schodištěm, zámek zbořen, část stojící a archeologické stopy Č
35194 / 6-3582 S Trutnov Kuks Kuks boží muka při silnici k Jaroměři Č
47740 / 6-4355 S Trutnov Kuks Kuks kašna na rozcestí proti čp. 17 Č
30839 / 6-4347 S Trutnov Kuks Kuks inundační most se sochou Krista Salvátora Č
32441 / 6-3591 S Trutnov Kuks Kuks čp.3 lázeňský dům Č
35804 / 6-3591 S Trutnov Kuks Kuks čp.4 lázeňský dům Č
34753 / 6-3592 S Trutnov Kuks Kuks čp.5 venkovský dům Č
25470 / 6-4348 S Trutnov Kuks Kuks čp.8 venkovský dům u křižovatky ulic na příjezdu od Choust. Hradiště Č
46869 / 6-3593 S Trutnov Kuks Kuks čp.10 venkovský dům Č
32853 / 6-3594 S Trutnov Kuks Kuks čp.15 venkovský dům Č
29103 / 6-3595 S Trutnov Kuks Kuks čp.16 venkovský dům Č
16975 / 6-4349 S Trutnov Kuks Kuks čp.17 venkovský dům Č
41080 / 6-3596 S Trutnov Kuks Kuks čp.19 venkovský dům Č
23798 / 6-3597 S Trutnov Kuks Kuks čp.20 venkovský dům Č
30912 / 6-3598 S Trutnov Kuks Kuks čp.21 venkovský dům Č
19091 / 6-4343 S Trutnov Kuks Kuks čp.24 venkovský dům Č
32831 / 6-4350 S Trutnov Kuks Kuks čp.25 venkovský dům Č
26713 / 6-4342 S Trutnov Kuks Kuks čp.26 hospoda U slunce Č
18757 / 6-4351 S Trutnov Kuks Kuks čp.41 venkovský dům Č
15499 / 6-3600 S Trutnov Kuks Kuks čp.42 venkovský dům Č
26478 / 6-3601 S Trutnov Kuks Kuks čp.44 venkovský dům Č
46110 / 6-4344 S Trutnov Kuks Kuks čp.50 venkovský dům Č
35639 / 6-4345 S Trutnov Kuks Kuks čp.53 venkovský dům Č
26723 / 6-4352 S Trutnov Kuks Kuks čp.54 venkovský dům Č
18148 / 6-3604 S Trutnov Kuks Kuks čp.56 venkovský dům Č
26802 / 6-3605 S Trutnov Kuks Kuks čp.57 lázeňský dům Č
32808 / 6-3606 S Trutnov Kuks Kuks čp.58 lázeňský dům Č
17148 / 6-3607 S Trutnov Kuks Kuks čp.59 venkovský dům Č
18886 / 6-4346 S Trutnov Kuks Kuks čp.60 venkovský dům Č
33484 / 6-4353 S Trutnov Kuks Kuks čp.61 venkovský dům Č
36273 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice socha Narození Páně Betlém Č
45950 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice socha Studně Jakobova Betlém Č
36551 / 6-3583 S Trutnov Stanovice Stanovice socha sv. Františka Serafinského Betlém Č
16609 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice socha sv. Garina poustevníka Betlém Č
18396 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice socha sv. Jana Křtitele Betlém Č
15088 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice socha sv. Maří Magdalény Betlém Č
18908 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice socha sv. Onufria Betlém Č
38230 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice socha Zjevení sv. Huberta Betlém Č
39309 / 6-3610 S Trutnov Stanovice Stanovice sousoší Tří králů Betlém Č

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Czech.Republic.cz

Typ záznamu: Ostatní památkové rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.04.2005 v 13:31 hodin

Copyright 1994-2024 © Luděk Šorm