Návrat na hlavní stranu

1.4. Studium dějin hudby

Studium dějin hudby na našich školách sleduje oblast tzv. hudby artificiální (nepřesně nazývané vážné, či dokonce klasické, klasiky). Ke komplexnějšímu pohledu však nutné studovat i oblasti hudby lidové (hudební folkloristika) a tzv. nonartificiální, která dnes zahrnuje obrovskou a těžko systematizovatelnou škálu žánrů od intelektuálně nejjednodušších (nejrůznější typy tzv. hudby populární či zábavné) až po nejnáročnější (novodobé podoby jazzu, rocku i kompozic, z nichž řada může asimilovat i s hudbou artificiální, viz odd. 6.2.4.5.).
Neoddělitelnou součástí studia dějin hudby je stálá pozornost vývoji vztahu člověka k hudbě a umění v určitých obdobích historie a naopak různých forem působení umění na život jednotlivce a společnosti v minulosti a dnes (význam studia dějin estetiky a pozornost dalším druhům umění).
1.4.1. Hlavní oblasti studia dějin hudby
Vzájemně se prolínají:
1.4.2 Druhy literatury k studiu dějin hudby
Ke studiu dějin hudby nezbytně patří zvukové ukázky konkrétních skladeb.

Copyright 1994-2024 © Luděk Šorm